Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
21.11.2016

Zapytanie ofertowe OAD – 65-231-13/2016

Zapytanie ofertowe na ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH
SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku.
 
16.11.2016

OBSŁUGA PRAWNA SĄDU REJONOWEGO

 

OBSŁUGA PRAWNA SĄDU REJONOWEGO

 

 

                 

 
14.10.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu
 
21.07.2016

Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem i zaprojektowaniem instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Szprotawskiej 3 w Żaganiu

Nazwa Zadania: Dostawa, montaż wraz z uruchomienie i zaprojektowaniem instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Szprotawskiej 3 w Żaganiu [obiekt wpisany do rej. zabytków pod nr L-480 (d.333)].
Adres obiektu : Budynek Sądu Rejonowego w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3
Zamawiający : Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań
 
20.07.2016

Ogłoszenie spis inwentarza

Żagań, dnia 07.07.2016 r.

Sygn. akt I Ns.583/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 583/16 w dniu 06 lipca 2016 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Irenie Modlisz pimo voto Halko z domu Drobińskiej, córce Franciszka i Julianny, ostatnio zamieszkałej w Żaganiu, zmarłej  04 grudnia 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Adriana Buławska

 
02.03.2016

Informacja o wynikach postępowania

Informacja o wynikach postępowania na: świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Żaganiu