Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
10.12.2015

Informacja o wynikach postępowania na obsługę prawną

Informacja o wynikach postępowania na obsługę prawną

 
01.12.2015

OBSŁUGA PRAWNA SĄDU REJONOWEGO

Sąd Rejonowy w Żaganiu w załączeniu przedstawia Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę prawną Sądu Rejonowego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Kryterium oceny ofert na obsługę prawną pozostaje cena oraz doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora publicznego

Zamawiający informację i formularz oferty publikuje na stronie internetowej Sądu Rejonowym w Żaganiu na stronie www.zagan.sr.gov.pl w zakładce AKTUALNOŚCI w związku z zamiarem udostępnienia niniejszego zaproszenia jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych oraz pozyskania obsługi prawnej Sądu z zachowaniem zasady konkurencyjności i najwyższej efektywności.

Jednocześnie informuję, że część pierwsza zaproszenia do złożenia oferty jest opisem przedmiotu zamówienia, a część druga pozostaje do wypełnienia przez Wykonawcę tj. osoby i kancelarie zainteresowane prowadzeniem obsługi prawnej Sądu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Dyrektorem Sądu tel./fax 068-368-12-01 lub drogą mailową i.matczak@zagan.sr.gov.pl

 
23.11.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu
 
16.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 14/2015

ZARZĄDZENIE NR 14/2015

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy

  

Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. -Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015 roku, poz.925) zarządzam co następuje:

 

§1

Dzień 24 grudnia 2015 r. ustanawiam dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 5 grudnia 2015 r. (sobota).

§2

W dniu 5 grudnia 2015 r. ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

Prezes

Sądu Rejonowego w Żaganiu

Andżelika Suwalska