Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
09.04.2018

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora I NS 13/18

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora I NS 13/18

 
09.04.2018

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora I NS 830/17

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora I NS 830/17

 
29.03.2018

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora III RC 73/18

Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora III RC 73/18

 
20.03.2018

I NS 644/17

Żagań, dnia 23 lutego 2018 r.

Sygn. akt I Ns 644/17

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu pod numerem           I Ns. 644/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Anieli Królikowskiej z d. Jaworska, córce Jana i Marianny z d. Żurawska, ostatnio zamieszkałej w Żaganiu, zmarłej dnia 20 lipca 2013 roku.

         Sąd wzywa spadkobierców Anieli Królikowskiej, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 
07.03.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-22-240-5/2018

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:

„Usługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w obiektach Sądu Rejonowego w Żaganiu ”

 
07.03.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-21-240-4/2018

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:

„Usługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w obiektach Sądu Rejonowego w Żaganiu ”