Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
12.12.2017

Postanowienie I C 458/16

Postanowienie I C 458/16

Sygn. akt I C 458/16

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 28 listopada 2017 r.

 

 

Sąd  Rejonowy w Żaganiu, Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

 

Przewodniczący: SSR Kamila Powroźnik

           

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada r. w Żaganiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: Global Collection Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie

przeciwko: Janowi Raczwalskiemu

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

1.podjąć zawieszone postępowania;

2. umorzyć postępowanie.

  

Uzasadnienie

 

Stosownie do treści art. 182 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc, sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5) i 6) kpc, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

            W rozpoznawanej sprawie postanowieniem z dnia 8 listopada 2016 r. postępowanie zostało zawieszone, na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc. Wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od tej daty, stąd postępowanie należało umorzyć.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak we wstępie.

« powrót