Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
27.11.2014

Zapytanie cenowe OAD 51-220-1/2014

Sąd Rejonowy w Żaganiu prosi o złożenie ofert dotyczących wykonania usługi ochrony, monitorowania obiektu i konserwacji systemu alarmowego na rzecz Sądu Rejonowego w Żaganiu, wymienionych w załączniku nr 1
 
31.10.2014

Zmiana godzin przyjmowania interesantów

ZARZĄDZENIE NR 11/2014

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

Na podstawie §45 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych            (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz.259), od dnia 1 listopada 2014 rokuustalam godziny przyjmowania interesantów w sekretariatach Wydziału                  I Cywilnego, Wydziału II Karnego, w tym Sekcji Wykonawczej, Wydziału        III Rodzinnego i Nieletnich, Wydziału IV Pracy i Wydziału V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu w następujący sposób:

- w poniedziałki od godziny 8.00 do godziny 18.00,

- we wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 7.30 do godziny 13.30.

 
19.07.2013

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Informacje ogólne

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

 

 
28.02.2013

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, link do strony poniżej

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie