Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
26.07.2017

ogłoszenie spis inwentarza 362/17

Żagań, dnia 24.07.2017 r.

Sygn. akt I Ns.362/17

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 362/17  w dniu 17 lipca 2017 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Janie Czesławie Sadowskim, numer PESEL 40090701791, synu Władysława i Jadwigi, ostatnio zamieszkałym w Przecławiu, zmarłym  26 grudnia 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

W szczególności osoby te mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Adriana Buławska

 
23.06.2017

Przetarg nieograniczony na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu

Sąd Rejonowy w Żaganiu: Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Sądu
Rejonowego w Żaganiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
31.05.2017

Dzień 16 czerwca 2017 r. Jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR   6/2017

                                    Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 05 kwietnia 2017 roku

                           w sprawie ustanowienia dnia 16 czerwca  2017 roku dniem wolnym od pracy

 
19.05.2017

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 23 maja 2017 roku w całej Europie obchodzony jest Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Ustanowienie tego święta zainicjowane zostało przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL "Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności".  Data 23 maja została wybrana nieprzypadkowo, jest to rocznica śmierci sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych w 1992 r. przez sycylijską mafię. Sędzia Falcone dał się poznać jako człowiek niestrudzenie i bezkompromisowo walczący o sprawiedliwość.

 

 
09.05.2017

Spis inwentarza I NS 447/16

Żagań, dnia 27.04.2017 r.

Sygn. akt I Ns.447/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 447/16 w dniu 28 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po Feliksie Chabiniak, PESEL: 63020108736, syn Macieja i Franciszki, ostatnio zamieszkałym wWitoszynie, zmarłym  11 maja 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Kamila Powroźnik

 

 

 

 

 
13.04.2017

Ustanowienie dnia wolnego

 W związku z ustalonym dniem 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Żaganiu. Prezes Sądu Rejonowego zarządzeniem nr 7/2017 z dnia 11.04.2017 r. wyznaczył 13 maja 2017 roku (sobota) jako dzień do odpracowania wyznaczonego dnia wolnego.