Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
19.07.2013

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Informacje ogólne

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

 

 
28.02.2013

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, link do strony poniżej

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie