Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
31.01.2017

Ogłoszenie spis inwentarza

Żagań, dnia 30.01.2017 r.

Sygn. akt I Ns.330/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 330/16 w dniu 09 stycznia 2017 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Tamarze Litniowskiej, PESEL: 38052506946, córka Bazylego i Marii, ostatnio zamieszkałej wŻaganiu, zmarłej  18 grudnia 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Kamila Powroźnik

 

 

 

 

 
31.01.2017

Ogłoszenie spis inwentarza

Żagań, dnia 25.01.2017 r.

Sygn. akt I Ns.950/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 950/16 w dniu 28 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Witoldzie Łozowskim, PESEL: 57120909674, syn Stanisława i Anny, ostatnio zamieszkałym wGozdnicy, zmarłym  20 czerwca 2016 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Kamila Powroźnik

 

 

 

 

 
01.12.2016

Obsługa prawna dla Sądu Rejonowego w Żaganiu - Informacja o wynikach

Obsługa prawna dla Sądu Rejonowego w Żaganiu - Informacja o wynikach

 
16.11.2016

OBSŁUGA PRAWNA SĄDU REJONOWEGO

 

OBSŁUGA PRAWNA SĄDU REJONOWEGO

 

 

                 

 
20.07.2016

Ogłoszenie spis inwentarza

Żagań, dnia 07.07.2016 r.

Sygn. akt I Ns.583/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 583/16 w dniu 06 lipca 2016 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Irenie Modlisz pimo voto Halko z domu Drobińskiej, córce Franciszka i Julianny, ostatnio zamieszkałej w Żaganiu, zmarłej  04 grudnia 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Adriana Buławska

 
02.03.2016

Informacja o wynikach postępowania

Informacja o wynikach postępowania na: świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Żaganiu