Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 16-01-2018
Sala: 18, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 305/17
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 16-01-2018
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1211/15
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 16-01-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 270/17
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 16-01-2018
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1300/17
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 16-01-2018
Sala: 5, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1124/15
Skład orzekający: Przewodniczący Michał Wołowicz
Data: 16-01-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 366/17
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 16-01-2018
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 592/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński
Data: 16-01-2018
Sala: 18, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 613/17
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 16-01-2018
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 345/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński
Data: 16-01-2018
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 9/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka