Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 24-04-2018
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 580/17
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 24-04-2018
Sala: 6, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 37/18
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 24-04-2018
Sala: 6, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 45/18
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 24-04-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1693/17
Skład orzekający: Przewodniczący Emilia Tylawska
Data: 24-04-2018
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 692/17
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 24-04-2018
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II W 737/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński
Data: 24-04-2018
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 836/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 24-04-2018
Sala: 6, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 50/18
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 24-04-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1677/17
Skład orzekający: Przewodniczący Emilia Tylawska
Data: 24-04-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1661/17
Skład orzekający: Przewodniczący Emilia Tylawska