Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-07-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 457/18
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 18-07-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1716/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 18-07-2018
Sala: 5, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1014/15
Skład orzekający: Przewodniczący Michał Wołowicz
Data: 18-07-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 172/17
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 18-07-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 403/18
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 18-07-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:20
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1731/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 18-07-2018
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 995/18
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 18-07-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:40
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1718/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 18-07-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1749/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 18-07-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 388/18
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko