Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 08-12-2017
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1249/15
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 08-12-2017
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 319/17
Skład orzekający: Przewodniczący Mariola Jabłońska
Data: 08-12-2017
Sala: 5, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:00
odwołana
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1391/14
Skład orzekający: Przewodniczący Michał Wołowicz
Data: 08-12-2017
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 456/17
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 08-12-2017
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 630/17
Skład orzekający: Przewodniczący Waldemar Bojdak
Data: 08-12-2017
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 463/17
Skład orzekający: Przewodniczący Mariola Jabłońska
Data: 08-12-2017
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 10:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 382/17
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 08-12-2017
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 643/17
Skład orzekający: Przewodniczący Waldemar Bojdak
Data: 08-12-2017
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 11:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1063/16
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 08-12-2017
Sala: 5, ul. Szprotawska 3
Godzina: 11:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 564/17
Skład orzekający: Przewodniczący Michał Wołowicz