Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 08-12-2017
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 13:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 376/17
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 08-12-2017
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 13:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 566/17
Skład orzekający: Przewodniczący Mariola Jabłońska
Data: 08-12-2017
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 13:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 558/17
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 08-12-2017
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 13:45
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 272/13
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 08-12-2017
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 14:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 788/16
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik