Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 09-03-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 12:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 336/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 09-03-2018
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 12:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 535/17
Skład orzekający: Przewodniczący Mariola Jabłońska
Data: 09-03-2018
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 12:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 824/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 09-03-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 14:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 346/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 09-03-2018
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 14:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 510/17
Skład orzekający: Przewodniczący Mariola Jabłońska