Rodzina 500+

INFORMACJE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1234), uprzejmie informujemy, iż w tutejszym sądzie z każdego Wydziału, z Biura Podawczego, z Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej zostały wyznaczone osoby, posługujące się PJM w stopniu podstawowym, do kontaktu z osobami niedosłyszącymi i głuchoniemymi.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy chęć skorzystania z usługi należy zgłosić co najmniej 3 dni przed przybyciem do Sądu.

Ponadto środkami wspierającymi komunikowanie się jest poczta elektroniczna oraz przesyłanie faksów.

 

Poniżej zamieszczamy listę osób wraz adresami poczty elektronicznej i numerami na które można przesyłać faksy:

1. Biuro podawcze – Edyta Długosz  fax  68-4784934, e-mail e.dlugosz@zagan.sr.gov.pl 

2. Wydział I Cywilny – Marta Banach  fax  68-3671110, e-mail m.banach@zagan.sr.gov.pl

3. II Wydział Karny - Maciej Światłowski – tel 68 3671103, e-mail m.swiatlowski@zagan.sr.gov.pl

4. Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego  - Ewa Makowiecka – fax 68-3671113,e-mail  e.makowiecka@zagan.sr.gov.pl

5. V Wydział Ksiąg Wieczystych - Aleksandra Kondratowicz – fax 68-3671112, e-mail kw@zagan.sr.gov.pl

6. III Wydział Rodzinny i Nieletnich - Beata Kępa fax 68-4539124, e-mail b.kepa@zagan.sr.gov.pl

7. ZKSS  wyk. orzeczenia w sprawach karnych  - Stanisław Kuźmiak tel 68-4594743,  e-mail s.kuzmiak@zagan.sr.gov.pl

8. ZKSS  wykonujący orzeczenia w sprawach rodz. I nieletnich - Aneta Szynder  fax 68-4582602,  e-mail a.szynder@zagan.sr.gov.pl

 

Liczba wyświetleń: 6537
Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-17