Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
21.06.2019

Ogłoszenie w przedmiocie spisu inwentarza I Ns 387/19

Ogłoszenie w przedmiocie spisu inwentarza I Ns 387/19

 
21.06.2019

Postanowienie o umorzeniu postępowania I Ns 724/17

Postanowienie o umorzeniu postępowania I Ns 724/17

 
19.06.2019

Postanowienie o umorzeniu postępowania IC 630/19

Postanowienie o umorzeniu postępowania IC 630/19

 
19.06.2019

Postanowienie o umorzeniu postępowania IC 624/19

Postanowienie o umorzeniu postępowania IC 624/19

 
18.06.2019

Ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców I NS 368/16

Ogłoszenie o poszukiwaniu spadkobierców I NS 368/16

 
17.06.2019

Ogłoszenie o spisie inwentarza I Ns 262/17

Ogłoszenie o spisie inwentarza I Ns 262/17