Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
18.10.2017

Podjęcie zawieszonego postępowania I C 974/15

Podjęcie zawieszonego postępowania I C 974/15

Sygn. akt I C 974/15

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 29 września 2017 r.

 

 

Sąd  Rejonowy w Żaganiu, Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

 

Przewodniczący: SSR Kamila Powroźnik

           

po rozpoznaniu w dniu 29 września 2017 r. w Żaganiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa: REGITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie

przeciwko: Tomaszowi Bober

o zapłatę

 

 

postanawia:

 

  1. podjąć zawieszone postępowanie,
  2. umorzyć postępowanie.

 Uzasadnienie

 

Stosownie do treści art. 182 § 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc, sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5) i 6) kpc, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

            W rozpoznawanej sprawie postanowieniem z dnia 14 września 2016 r. postępowanie zostało zawieszone, na podstawie art. 177 § 1 pkt 5 kpc. Wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od tej daty, stąd postępowanie należało umorzyć.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak we wstępie.

 

 

« powrót


Pliki do pobrania:

  1. I_C_974_15.pdf [285.21 KB]
Liczba wyświetleń: 913
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-18