Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
09.05.2017

Spis inwentarza I NS 447/16

Żagań, dnia 27.04.2017 r.

Sygn. akt I Ns.447/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 447/16 w dniu 28 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po Feliksie Chabiniak, PESEL: 63020108736, syn Macieja i Franciszki, ostatnio zamieszkałym wWitoszynie, zmarłym  11 maja 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Kamila Powroźnik

 

 

 

 

« powrót

Liczba wyświetleń: 1597
Data ostatniej modyfikacji: 2017-05-09