Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
20.07.2016

Ogłoszenie spis inwentarza

Żagań, dnia 07.07.2016 r.

Sygn. akt I Ns.583/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 583/16 w dniu 06 lipca 2016 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Irenie Modlisz pimo voto Halko z domu Drobińskiej, córce Franciszka i Julianny, ostatnio zamieszkałej w Żaganiu, zmarłej  04 grudnia 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Adriana Buławska

« powrót

Liczba wyświetleń: 3093
Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-20