Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
15.12.2014

Zarządzenie nr 14/2014

ZARZĄDZENIE NR 14/2014

 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 12 grudnia 2014 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2014

 Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 12 grudnia 2014 r.

  §1.

  Na podstawie §32 ust.l pkt 13 i art. 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. 2014.259 t.j. z pózn. zm.) oraz art. 130§ 2 KP ustalam w roku 2015 następujące dni wolne od pracy:

/ 02 stycznia 2015 r.

/  05 czerwca 2015 r.

 W zamian za święta przypadające w soboty t.j. 15 sierpnia 2015 r. i 26 grudnia 2015 r.

 W tych dniach Sąd Rejonowy w Żaganiu nie będzie urzędował.

 §2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

  

Prezes

Sądu Rejonowego w Żaganiu

« powrót

Liczba wyświetleń: 4286
Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-15