Rodzina 500+

Zawiadomienie o wynikach konkursu

       Żagań, dnia 30 października 2017r.            

Dyrektor Sądu Rejonowego

        w Żaganiu

 

OAD-60-110-1/17

Lista kandydatów wybranych

na stanowisko stażysty

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

 

Poniżej przedstawiam wyniki I, II i III etapu konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Liczba uzyskanych   punktów w        I etapie

Liczba uzyskanych   punktów w     II etapie

Liczba uzyskanych   punktów w     III etapie

Suma   wszystkich etapów

1

Kitala Elżbieta

11

9

6,8

26,8

2

Turkiewicz Paulina

7,5

9

8

24,5

3

Masternak Joanna

6,75

9

5,7

21,45

4

Staszewska Karolina

8

8,5

4

20,5

5

Zarębska Joanna

4,5

8,5

3,5

16,5

6

Sykuła Alicja

6,5

7,5

2,2

16,2

7

Kępa Andżelika

1

7

0,5

8,5

 

 

W wyniku zakończenia procedury konkursowej na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Żaganiu wybrana została Pani Kitala Elżbieta

 

Ponadto wyłoniono rezerwową listę kandydatów na wypadek możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata,

bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu

 

  1. Turkiewicz Paulina
  2. Masternak Joanna
  3. Staszewska Karolina
  4. Zarębska Joanna
  5. Sykuła Alicja
Liczba wyświetleń: 2781
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-30