Rodzina 500+

OGŁOSZENIA i ZARZĄDZENIA

 
05.02.2021

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2021

Zarządzenie nr 3/2021
Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu
z dnia 05 lutego 2021 r.

w przedmiocie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

w Sądzie Rejonowym w Żaganiu

 
25.01.2021

Zarządzenie Prezesa nr 2_2021

ZARZĄDZENIE Nr 2/2021

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu

z dnia 21 stycznia 2021 roku

w sprawie ustanowienia dni  04 czerwca i 24 grudnia 2021 roku dniami wolnymi od pracy