Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
16.11.2015

ZARZĄDZENIE NR 14/2015

ZARZĄDZENIE NR 14/2015

Prezesa Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem wolnym od pracy

  

Na podstawie § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. -Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015 roku, poz.925) zarządzam co następuje:

 

§1

Dzień 24 grudnia 2015 r. ustanawiam dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 5 grudnia 2015 r. (sobota).

§2

W dniu 5 grudnia 2015 r. ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

Prezes

Sądu Rejonowego w Żaganiu

Andżelika Suwalska

« powrót

Liczba wyświetleń: 2668
Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-16