Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

« powrót

 
23.11.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu
Żagań, dnia 23 listopada 2014r.
Dyrektor Sądu Rejonowego
w Żaganiu
ZP – 1/2015

Do wszystkich Wykonawców


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu

Sąd Rejonowy w Żaganiu, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) informuje, że w postępowaniu opartym o zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu” w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) w związku z umową ramową nr 6/ZP-UR/2015 cz. 7 zawartej w dniu 30 września 2015r. pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków, a wykonawcami:
1. NOVUM S.A., ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa,
2. CORRENTE Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki
na: Dostawę energii elektrycznej do obiektów jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego – na podstawie umowy ramowej” ZP-06/2015 cz. 7
Jedynym kryterium oceny ofert w postepowaniu było kryterium „cena – 100%”
wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:

CORRENTE Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy złożona w wyniku zaproszenia do składania ofert uzyskała maksymalną liczbę punktów i jest kompletna, nie mniej korzystna od złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej i zgodna z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz SIWZPoniżej Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną poszczególnym ofertom w jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena.
NUMER
OFERTY
WYKONAWCA CENA BRUTTO/
PUNKTACJA

1
CORRENTE Sp. z o.o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki

20.644,32 zł
100 pkt


2

NOVUM S.A., ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa,


20.679,74 zł
99,83 pktJednocześnie realizując treść art. 92 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. najwcześniej w dniu 30 listopada 2015 r.
DYREKTOR
SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU« powrót


Pliki do pobrania:

  1. Zawiadomienie [393.18 KB]
Liczba wyświetleń: 2403
Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-23