Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
23.06.2017

Przetarg nieograniczony na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu

Sąd Rejonowy w Żaganiu: Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Sądu
Rejonowego w Żaganiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
21.11.2016

Zapytanie ofertowe OAD – 65-231-14/2016

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwraca się z zapytaniem ofertowym, zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 7/2016 z dnia 21 listopada 2016 r.. Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu na usługę:
Całodobowe monitorowanie sygnałów systemu alarmowego, podejmowanie interwencji grupy oraz konserwacja systemu alarmowego w następujących obiektach Zamawiającego:
- ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań
- ul. Szprotawska 1, 68-100 Żagań
 
21.11.2016

Zapytanie ofertowe OAD – 65-231-13/2016

Zapytanie ofertowe na ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W BUDYNKACH
SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku.
 
14.10.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu
 
21.07.2016

Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem i zaprojektowaniem instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Szprotawskiej 3 w Żaganiu

Nazwa Zadania: Dostawa, montaż wraz z uruchomienie i zaprojektowaniem instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Szprotawskiej 3 w Żaganiu [obiekt wpisany do rej. zabytków pod nr L-480 (d.333)].
Adres obiektu : Budynek Sądu Rejonowego w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3
Zamawiający : Sąd Rejonowy w Żaganiu, ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań
 
23.11.2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu