Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 23-10-2018
Sala: 6, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 640/18
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 23-10-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 650/18
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 23-10-2018
Sala: 6, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 214/18
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 23-10-2018
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
zdjęta z wokandy
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 940/17
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 23-10-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 714/18
Skład orzekający: Przewodniczący Emilia Tylawska
Data: 23-10-2018
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 176/17
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński
Data: 23-10-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 224/18
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 23-10-2018
Sala: 6, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 214/18
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 23-10-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 587/18
Skład orzekający: Przewodniczący Emilia Tylawska
Data: 23-10-2018
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Co 287/18
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska