Ogłoszenia i komunikaty

 

I n f o r m a c j a

                                                                        

            Prezes Sądu Rejonowego w Żaganiu informuje, iż z dniem 1 lipca 2009r., na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich, zniesione zostały w Sądzie Rejonowym w Żaganiu:

- Wydział VI Grodzki z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1

- VII Zamiejscowy Wydział Grodzki z siedzibą w Szprotawie przy ul. Niepodległości 16.

            Sprawy należące do właściwości zniesionych Wydziałów VI i VII Grodzkich, a nie rozpoznane do dnia 30 czerwca 2009r., przekazane zostaną według właściwości odpowiednio do:

            - sprawy cywilne - I Wydziałowi Cywilnemu w Sądzie Rejonowym w Żaganiu,

            - sprawy karne i o wykroczenia - II Wydziałowi Karnemu w Sądzie Rejonowym w

               Żaganiu.

            Od dnia 01.07.2009r. nowe sprawy:

- cywilne powinny być kierowane do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w

  Żaganiu, ul. Szprotawska 3,

- sprawy karne i o wykroczenia powinny być kierowane do Wydziału II Karnego Sądu

  Rejonowego w Żaganiu, ul. Szprotawska 3,

Z uwagi na fakt, iż rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich nie zostało dotychczas opublikowane podmiotom zainteresowanym zapewniona została możliwość wglądu do jego treści na miejscu w Sądzie Rejonowym w Żaganiu, pokój Nr 9.

           

                                                                                 

                                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                                                w Żaganiu

                                                                                                                              Paweł Jabłoński