Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 

Prezes SR Andżelika Suwalska

Wiceprezes SR Agnieszka Królewicz-Kniat

Dyrektor Iwona Matczak

Oddział Administracyjno-Finansowy
Kierownik Administracyjny Ludmiła Turkiewicz

Główna księgowa Joanna Czarnogrodzka
 
I Wydział Cywilny
Przewodniczący SSR Michał Wołowicz

II Wydział Karny
Przewodniczący SSR Agniesza Królewicz - Kniat

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący PSR Andżelika Suwalska

IV Wydział Pracy
Przewodniczący SSR Paweł Jabłoński

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący SSR Bogdan Sokołowski