Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 

Prezes SR Michał Wołowicz

Wiceprezes SR

Dyrektor Iwona Matczak

Oddział Administracyjny
Kierownik AdministracyjnyAgnieszka Radkiewicz1

Główna księgowa Joanna Czarnogrodzka
 
I Wydział Cywilny
Przewodniczący PSR Michał Wołowicz

II Wydział Karny
p.o. Przewodniczący SSR Jedrzej Kolczyński
 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący PSR Andżelika Suwalska

IV Wydział Pracy
Przewodniczący SSR Paweł Jabłoński

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Ref Krzysztof Suwalski