Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
27.11.2017

Ogloszenie I NS 262/17

I NS 262/17

Żagań, dnia 21.11.2017 r.

Sygn. akt I Ns.262/17

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu pod numerem  I Ns. 262/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bogumile Swietłanie Weremczuk, córce Jakuba i Aleksandry, ostatnio zamieszkałej w Szprotawie, zmarłej dnia 16 kwietnia 2016 roku.

         Sąd wzywa spadkobierców Bogumiły Swietłany Weremczuk, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

« powrót


Liczba wyświetleń: 597
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-27