Rodzina 500+

Zarządzenie Prezesa nr 10/2018

                                              

                                                       Z A R Z Ą D Z E N I E  NR   10/2018

Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 05 marca 2018 roku  w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2018 roku dniem wolnym od pracy

        

 

Na podstawie  § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych    (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2316 z późn. zm.)  zarządzam  co następuje:

 

§ 1

Dzień 2 maja 2018 r. ustanawiam dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu  7 kwietnia 2018 r. (sobota).

§ 2

W dniu 7 kwietnia 2018 r. ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

 

                                                                                                                            

               

 


Liczba wyświetleń: 2022
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-05