Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
03.12.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-65-240-9/2018

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej  na zadanie:

 

Usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku.

 

 
28.06.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-43-240-7/2018

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej  na zadanie:

„Usługa remontowa - utworzenie pokoju przesłuchań poprzez podział sali rozpraw w budynku głównym Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3 ”

 
28.06.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-42-240-6/2018

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej  na zadanie:

„Usługa wymiany stolarki drzwiowej w ilości 12 sztuk do wybranych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w budynku głównym Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3 ”

 
07.03.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-22-240-5/2018

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:

„Usługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w obiektach Sądu Rejonowego w Żaganiu ”

 
05.12.2017

Ogłoszenie o wynikach postępowania OAD-76-240-6-2017

Informacja o wynikach postępowania na usługi społeczne -

Usługi ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Żaganiu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 
04.12.2017

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-81-240-7/2017

Zaproszenie do złożenia oferty

               

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 tj.).

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 21 listopada 2016 r.  zaprasza do złożenia oferty na:

 

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Żaganiu