Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
14.05.2019

Zaproszenie do złożenia oferty OAD- 26-240-2/2019

OAD- 26-240-2/2019

 

Zaproszenie do złożenia oferty

              

Sąd Rejonowy w Żaganiu zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. 2018 poz. 1986) oraz zgodnie z procedurą wydatkowania środków publicznych oraz udzielania zamówień publicznych, ustaloną Zarządzeniem nr 9/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 7/2016 z dnia 21 listopada 2016r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Żaganiu na zadanie „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż mebli przeznaczonych na salę rozpraw w Sądzie Rejonowym w Żaganiu”

[w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986)]

 
01.02.2019

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-7-240-2/2019

 

OAD – 7-240-2/2019

                                                                                                         

            Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza

 

do złożenia propozycji cenowej  na zadanie:

Usługa – remont toalet dla pracowników i interesantów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3.

 
03.12.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-65-240-9/2018

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej  na zadanie:

 

Usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Żaganiu

 

w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku.

 

 
28.06.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-43-240-7/2018

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej  na zadanie:

„Usługa remontowa - utworzenie pokoju przesłuchań poprzez podział sali rozpraw w budynku głównym Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3 ”

 
28.06.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-42-240-6/2018

Sąd Rejonowy w Żaganiu zaprasza do złożenia propozycji cenowej  na zadanie:

„Usługa wymiany stolarki drzwiowej w ilości 12 sztuk do wybranych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w budynku głównym Sądu Rejonowego w Żaganiu, przy ul. Szprotawskiej 3 ”

 
07.03.2018

Zaproszenie do Złożenia oferty OAD-22-240-5/2018

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie:

„Usługa konserwacji i utrzymania w stanie stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) w obiektach Sądu Rejonowego w Żaganiu ”