Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 20-09-2018
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1523/17
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 20-09-2018
Sala: 18,
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział IV Pracy
Sygnatura sprawy: IV Po 13/18
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 20-09-2018
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 675/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 20-09-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 202/18
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 20-09-2018
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:50
odwołana
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1193/17
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 20-09-2018
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1802/17
Skład orzekający: Przewodniczący Emilia Tylawska
Data: 20-09-2018
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1600/17
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 20-09-2018
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 377/16
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 20-09-2018
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 311/18
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 20-09-2018
Sala: 18,
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział IV Pracy
Sygnatura sprawy: IV Po 14/18
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński