Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 12-12-2019
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 555/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 12-12-2019
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 875/18
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 12-12-2019
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 835/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 12-12-2019
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 812/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 12-12-2019
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 779/19
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 12-12-2019
Sala: 18,
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział IV Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 13/19
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński, Ławnik Zdzisław Szober, Ławnik Rafał Kozłowski
Data: 12-12-2019
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 711/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński
Data: 12-12-2019
Sala: 18,
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział IV Pracy
Sygnatura sprawy: IV P 36/19
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 12-12-2019
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 838/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 12-12-2019
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:45
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 829/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka