Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 24-01-2020
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 875/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 24-01-2020
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:50
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 1252/19
Skład orzekający: Przewodniczący Mariola Jabłońska
Data: 24-01-2020
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 463/19
Skład orzekający: Przewodniczący Mariola Jabłońska
Data: 24-01-2020
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 133/19
Skład orzekający: Przewodniczący Waldemar Bojdak
Data: 24-01-2020
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 186/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 24-01-2020
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 37/20
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 24-01-2020
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 19/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński
Data: 24-01-2020
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 38/20
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 24-01-2020
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 591/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 24-01-2020
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 8/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński