Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 22-02-2019
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 99/19
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 22-02-2019
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 795/18
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 22-02-2019
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 1063/18
Skład orzekający: Przewodniczący Mariola Jabłońska
Data: 22-02-2019
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 1158/18
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 22-02-2019
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 29/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 22-02-2019
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:15
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 816/18
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 22-02-2019
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 812/18
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 22-02-2019
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 19/19
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 22-02-2019
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:45
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1254/17
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 22-02-2019
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:45
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 391/18
Skład orzekający: Przewodniczący Mariola Jabłońska