Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 18-06-2021
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 454/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 18-06-2021
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 456/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 18-06-2021
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 121/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Sobolewska
Data: 18-06-2021
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 130/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 18-06-2021
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 519/20
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 18-06-2021
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 303/20
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 18-06-2021
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:20
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 331/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 18-06-2021
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 126/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Sobolewska
Data: 18-06-2021
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:40
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 333/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 18-06-2021
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 10:00
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 366/21
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat