Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 25-06-2019
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 161/19
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 25-06-2019
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 200/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 25-06-2019
Sala: 6, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 127/19
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 25-06-2019
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 775/17
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 25-06-2019
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 275/19
Skład orzekający: Przewodniczący Emilia Tylawska
Data: 25-06-2019
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1622/18
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 25-06-2019
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 779/18
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 25-06-2019
Sala: 6, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 414/19
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 25-06-2019
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 346/19
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 25-06-2019
Sala: 6, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 411/19
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński