Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 14-04-2021
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 318/21
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 14-04-2021
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 860/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński
Data: 14-04-2021
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:50
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 154/21
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 14-04-2021
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 13/21
Skład orzekający: Przewodniczący Kamila Powroźnik
Data: 14-04-2021
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Cps 10/21
Skład orzekający: Przewodniczący Michał Wołowicz
Data: 14-04-2021
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 241/20
Skład orzekający: Przewodniczący Sylwia Popko
Data: 14-04-2021
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:15
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 156/21
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 14-04-2021
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 158/21
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka
Data: 14-04-2021
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 919/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński
Data: 14-04-2021
Sala: 18, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:50
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 133/21
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Ochocka–Łydka