Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 27-10-2020
Sala: 18, ul. Szprotawska 1
Godzina: 00:00
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 758/19
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 27-10-2020
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:15
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 282/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 27-10-2020
Sala: 18, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:20
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 689/20
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 27-10-2020
Sala: 18, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 674/20
Skład orzekający: Przewodniczący Paweł Jabłoński
Data: 27-10-2020
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:30
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II K 764/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 27-10-2020
Sala: 17, ul. Szprotawska 3
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II Kp 391/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Królewicz–Kniat
Data: 27-10-2020
Sala: 4, ul. Szprotawska 1
Godzina: 08:45
Wydział: Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 198/20
Skład orzekający: Przewodniczący Andżelika Suwalska
Data: 27-10-2020
Sala: 1, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 778/19
Skład orzekający: Przewodniczący Adriana Buławska
Data: 27-10-2020
Sala: 2, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: Wydział I Cywilny
Sygnatura sprawy: I Cps 25/20
Skład orzekający: Przewodniczący Emilia Tylawska
Data: 27-10-2020
Sala: 7, ul. Szprotawska 3
Godzina: 09:00
odwołana
Wydział: Wydział II Karny
Sygnatura sprawy: II W 132/19
Skład orzekający: Przewodniczący Jędrzej Kolczyński