Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
26.07.2017

ogłoszenie spis inwentarza 362/17

Żagań, dnia 24.07.2017 r.

Sygn. akt I Ns.362/17

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 362/17  w dniu 17 lipca 2017 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Janie Czesławie Sadowskim, numer PESEL 40090701791, synu Władysława i Jadwigi, ostatnio zamieszkałym w Przecławiu, zmarłym  26 grudnia 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

W szczególności osoby te mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Adriana Buławska

« powrót

Liczba wyświetleń: 947
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-26