Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
03.12.2014

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 13/2014

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR   13/2014

                                    Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 03 grudnia 2014 r.

                           w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR   13/2014

                                    Prezesa  Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 03 grudnia 2014 r.

                           w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy

               

 

Na podstawie   § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulaminu urzędowania sądów powszechnych ( Dz. U. 2014.259 t.j. z pózn. zm.)  zarządzam  co następuje:

                                                                              § 1

Dzień 24 grudnia 2014 r. ustanawiam dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Żaganiu z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 13 grudnia 2014 r. (sobota).

                                                                              § 2

W dniu 13 grudnia 2014 r. ustalam czas urzędowania Sądu Rejonowego w Żaganiu w godzinach od 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

                                                                              § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Żaganiu.

 

 

                                                                                                                             Prezes

                                                                                                       Sądu Rejonowego w Żaganiu

                                                                                                                Andżelika  Suwalska   

« powrót

Liczba wyświetleń: 4252
Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-03