Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
09.05.2017

Spis inwentarza I NS 447/16

Żagań, dnia 27.04.2017 r.

Sygn. akt I Ns.447/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 447/16 w dniu 28 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po Feliksie Chabiniak, PESEL: 63020108736, syn Macieja i Franciszki, ostatnio zamieszkałym wWitoszynie, zmarłym  11 maja 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Kamila Powroźnik

 

 

 

 

 
13.04.2017

Ustanowienie dnia wolnego

 W związku z ustalonym dniem 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Żaganiu. Prezes Sądu Rejonowego zarządzeniem nr 7/2017 z dnia 11.04.2017 r. wyznaczył 13 maja 2017 roku (sobota) jako dzień do odpracowania wyznaczonego dnia wolnego.   

 
31.01.2017

Ogłoszenie spis inwentarza

Żagań, dnia 30.01.2017 r.

Sygn. akt I Ns.330/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 330/16 w dniu 09 stycznia 2017 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Tamarze Litniowskiej, PESEL: 38052506946, córka Bazylego i Marii, ostatnio zamieszkałej wŻaganiu, zmarłej  18 grudnia 2015 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Kamila Powroźnik

 

 

 

 

 
31.01.2017

Ogłoszenie spis inwentarza

Żagań, dnia 25.01.2017 r.

Sygn. akt I Ns.950/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Żaganiu w sprawie o sygnaturze I. Ns. 950/16 w dniu 28 listopada 2016 r. zostało wydane postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza po  Witoldzie Łozowskim, PESEL: 57120909674, syn Stanisława i Anny, ostatnio zamieszkałym wGozdnicy, zmarłym  20 czerwca 2016 roku.

W spisie inwentarza mogą uczestniczyć osoby wskazane w dyspozycji art. 637 §1 kpc, zgodnie z którym na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. .

W szczególności osoby te mogą zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

 

SSR Kamila Powroźnik

 

 

 

 

 
01.12.2016

Obsługa prawna dla Sądu Rejonowego w Żaganiu - Informacja o wynikach

Obsługa prawna dla Sądu Rejonowego w Żaganiu - Informacja o wynikach

 
16.11.2016

OBSŁUGA PRAWNA SĄDU REJONOWEGO

 

OBSŁUGA PRAWNA SĄDU REJONOWEGO