Rodzina 500+

SĘDZIOWIE I REFERENDARZE

Wydział I Cywilny

Adriana Buławska   Zakres czynności
Kamila Powroźnik   Zakres czynności
Emilia Tylawska   Zakres czynności
Michał Wołowicz Prezes Sądu, Przewodniczący Wydziału Zakres czynności

Wydział II Karny

Waldemar Bojdak   Zakres czynności
Mariola Jabłońska   Zakres czynności
Jedrzej Kolczyński Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału Zakres czynności
Agnieszka Królewicz-Kniat   Zakres czynności
Monika Ochocka-Łydka   Zakres czynności

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Sylwia Popko   Zakres czynności
Andżelika Suwalska Przewodniczący Wydziału Zakres czynności

Wydział IV Pracy

Paweł Jabłoński Przewodniczący Wydziału Zakres czynności

Referendarze

Marcin Banaś   Zakres czynności
Krzysztof Suwalski Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych Zakres czynności
Kamila Szymańska   Zakres czynności